შეკვეთის მიღების პირობები

ნივთის შემოწმება ადგილზევე უნდა მოახდინოს მიმღებმა კურიერის თანდასწრებით. ხარვეზის აღმოჩენის ან ნებისმიერი უკმაყოფილების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ კურიერის თანდასწრებით.

გადაცვლისა და უკან დაბრუნების პირობები

ნივთის დაბრუნება ხდება მხოლოდ პირველად მდგომარეობაში (ეტიკეტი, პირვანდელი  შეფუთვა), აუცილებლად იქონიეთ ჩეკი (ნაღდი ან უნაღდო), ონლაინ შეკვეთის შემთხვევაში ამონაწერი ბანკიდან .