ნივთის მიწოდება სტანდარტული მეტოდით ხდება შეკვეთის მიღებიდან 24 საათის განმავლობაში,

ექსპრეს მიწოდების შემთხვევაში კი იმავე დღეს.

 

ნივთის შემოწმება ადგილზევე უნდა მოახდინოს მიმღებმა კურიერის თანდასწრებით. ხარვეზის აღმოჩენის ან

ნებისმიერი უკმაყოფილების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ